வதந்திகளை நம்பாதீர்கள் காலா திரைப்படத்திற்கு நார்வே மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து நாடுகளில் தடை என்று சில ஊடகங்கள் புரளியைக் கிளப்பி விட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் அப்படி எந்தவொரு தடையும் விதிக்கப்படவில்லை. நார்வே நாட்டில் ஒரு திரைப்படத்தை வெளியிடாமல் இருக்க வேண்டுமென்றால் அந்த நாட்டு…
மேலும் படிக்க..